Kuntoarviot ja PTS-suunnittelu

Kuntoarvio on selvitys kiinteistön rakenteiden ja järjestelmien korjaustarpeista. Kuntoarvio laaditaan tutustumalla vanhoihin suunnitelmiin, tekemällä tarkastuksia kohteella sekä käyttäjäkyselyin.

Kuntoarvion pohjalta laaditaan PTS-suunnitelma. PTS tarkoittaa kiinteistöstä laadittavaa pitkän tähtäimen suunnitelmaa. PTS-suunnitelmaan on kartoitettu kiinteistön tulevat korjaustarpeet lyhyellä sekä pitkällä aikavälillä. PTS-suunnittelu auttaa kiinteistön omistajaa varautumaan hallinnollisesti ja taloudellisesti tuleviin korjauskokonaisuuksiin.

Kuntoarvioita ja PTS-suunnittelua teemme Kuopion ja Pohjois-Savon alueella esim. taloyhtiöissä, liike- ja toimistorakennuksissa, hoivakiinteistöissä, kouluissa, yms. kiinteistöissä. Lisäksi suoritamme kiinteistökatselmuksia omistajan tai vuokralaisen vaihtuessa ja laadimme kattavan selosteen sovitun sisällön mukaisesti.