Työmaavalvonta

Tarjoamme työmaavalvontaa kaikentyyppisissä hankkeissa ja eri urakkamuodoissa Kuopion seudulla. Työmaavalvonnalla varmistamme asiakkaallemme sopimuksen mukaisen tuotteen. Huolehdimme, että hanke etenee asetettujen laadullisten, ajallisten ja taloudellisten tavoitteiden mukaisesti. Työmaavalvonta voidaan suorittaa yksittäisenä palveluna tai osana rakennuttamistoimeksiantoa. Valvontaa täydentävät turvallisuus- ja kosteudenhallintakoordinaattorin palvelut.

Työmaavalvoja perehtyy kohteen suunnitelmiin, urakkasopimuksiin ja muihin projektin asiakirjoihin. Työmaavalvoja valvoo, että rakentaminen toteutetaan laadittujen suunnitelmien ja asetettujen laatuvaatimusten mukaisesti sovitussa aikataulussa. Valvoja osallistuu rakentamisen aikana tarvittaviin katselmuksiin, tarkastuksiin ja kokouksiin sekä kommunikoi mm. urakoitsijoiden, suunnittelijoiden ja tilaajan kanssa. Valvonnassa pyritään puuttumaan havaittuihin poikkeamiin tai potentiaalisiin ongelmakohtiin mahdollisimman hyvissä ajoin sujuvan toteutuksen turvaamiseksi.

Valvontapalvelua tarjoamme mm. seuraavissa hankkeissa:

  • Rakennuttamiskohteidemme työmaavalvonta
  • Urakkarakentamisen työmaavalvonta
  • Valtakunnallisten asuntorakennuttajien tai kiinteistösijoitusyhtiöiden kohdevalvonta
  • RS-kohteiden valvonta ja rakennustyön tarkkailijan tehtävät
  • Teollisuus- ja liikerakennusten valvonta
  • Elinkaarihankkeiden valvonta