Kustannussuunnittelu

Kustannussuunnittelu on tärkeä osa hankkeen toteutusta. Tilaajalla on suurin mahdollisuus vaikuttaa hankkeen kustannuksiin suunnittelun alkuvaiheessa. Hankkeen kustannuksia arvioidaan ja lasketaan suunnitteluvaiheessa laadittujen suunnitelmien pohjalta. Kustannusarviot muodostavat hankkeelle budjettihinnan, joka ohjaa osaltaan hankkeen suunnittelua. Kustannusarvioita tarkennetaan suunnitelmien täsmentyessä.

Kustannusarviot laaditaan tavoitehinta- tai rakennusosa-arvioina. Kustannussuunnittelussa hyödynnämme kokemustamme projektien kustannuslaskennasta, hankinnasta ja tuotantojohdosta. Kustannussuunnittelu on osa rakennuttamispalveluamme tai tarvittaessa oma erillinen palvelu asiakkaalle.