Työturvallisuuskoordinaattori

Rakennuttajan on nimettävä jokaiseen rakennushankkeeseen hankkeen vaativuutta vastaava, pätevä turvallisuuskoordinaattori. Turvallisuuskoordinaattori huolehtii, että turvallisuutta ja terveellisyyttä koskevat asiat huomioidaan jo suunnitteluvaiheessa, jotta työmaan rakentamisvaihe voidaan toteuttaa turvallisesti.

Suunnitteluvaiheen turvallisuuskoordinaattorin tehtäviin sisältyy mm. turvallisuusasiakirjan ja turvallisuusohjeiden laadinta, turvallisuusriskien kartoitus ja viranomaisvastuu turvallisuuskoordinaattorin tehtävistä. Rakentamisvaiheessa turvallisuuskoordinaattori huolehtii, että työmaa laatii vaaditut turvallisuussuunnitelmat sekä valvoo rakennustyömaan turvallista toteutusta.

Tarjoamme työturvallisuuskoordinointia Kuopion seudulla. Tehtävät voidaan toteuttaa omana palveluna tai osana rakennuttamis- tai työmaavalvontatehtävää.