Rakennuttaminen ja hankkeen johtaminen

Tarjoamme yksilöllistä rakennuttamispalvelua Kuopiossa ja Pohjois-Savon alueella. Toimimme rakennuttajan edustajana projektissa ja johdamme hanketta luotettavasti ja asiantuntevasti. Etsimme parhaan ja sopivimman hankemuodon asiakkaan toiveiden mukaisesti. Rakennuttaminen toteutetaan palvelukokonaisuutena hankesuunnittelusta aina takuutöiden päättymiseen saakka.

Johdamme projektia rakentamisen asiantuntijana ja toimimme yhteyshenkilöinä eri osapuolten välillä. Osapuolia rakennushankkeessa ovat mm. suunnittelijat, urakoitsija ja viranomaiset. Huolehdimme, että hanke etenee tilaajan asettamien ajallisten, taloudellisten ja laadullisten tavoitteiden mukaisesti. Tyypillisiä rakennuttajatehtäviä ovat suunnittelijoiden kilpailutus, suunnittelunohjaus, kustannusarvioiden laadinta ja kustannusohjaus, suunnittelu- ja työmaakokousten johtaminen, urakkakilpailujen järjestäminen ja sopimusten laadinta. 

Asiakkaitamme ovat mm. kaupungit, kunnat, taloyhtiöt, teollisuus, yritykset, oppilaitokset, valtakunnalliset rakennuttajat, vuokra-asuntoyhtiöt, säätiöt, yhdistykset ja kiinteistösijoitusyhtiöt.

Rakennuttamispalvelua tarjoamme mm. seuraavissa hankkeissa:

  • Liike-, tuotanto- ja teollisuuskiinteistöjen uudis- ja korjausrakentaminen
  • Asuinrakennusten ja palveluasuntojen uudis- ja korjausrakentaminen
  • Kiinteistöjen peruskorjaukset ja käyttötarkoitusten muutokset
  • Purettavien kiinteistöjen purkutöiden rakennuttaminen