Kosteuskoordinaattori

Kosteudenhallintakoordinaattori tai lyhyemmin kosteuskoordinaattori edustaa rakennushankkeeseen ryhtyvää tahoa. Koordinaattori valvoo ja ohjaa rakennushankkeen kosteudenhallinnan toteutumista.

Suunnitteluvaiheessa kosteuskoordinaattori huolehtii kosteusriskien kartoittamisesta, suunnitelmien ohjaamisesta riskittömiin ja kosteusteknisesti toimiviin ratkaisuihin sekä vastaa eri suunnittelualojen yhteensovittamisesta. Suunnitteluvaiheessa kosteudenhallintakoordinaattori laatii kosteudenhallintaselvityksen, joka ohjaa rakentamisen kosteusteknistä toteutusta. Rakennusvaiheessa kosteuskoordinaattori ohjaa ja valvoo rakennushankkeen kosteudenhallinnan suunnitelmien mukaista toteutusta ja dokumentointia.

Kosteudenhallinta voidaan toteuttaa Kuivaketju10-toimintamallin tai asetuksen mukaisen kosteudenhallintaselvitysmallin mukaisesti. Kosteuskoordinaattorin tehtävät voidaan suorittaa rakennuttamisen ja työmaavalvonnan yhteydessä lisäpalveluna tai erillisenä yksittäisenä koordinointina. Tarjoamme kosteuskoordinointia Kuopiossa ja Pohjois-Savon alueella.